Corporate Login Waarom rechtstreeks boeken ? Ik heb een kortingscode

Milieubeleid

Al meer dan 25 jaar verwelkomt Martin’s Hotels zakenlui, gezinnen, toeristen, gastronomen… in zijn 10 hotels, 3 restaurants en fitness & spa. Martin’s Hotels heeft er altijd naar gestreefd om zo efficiënt mogelijk te werken en zo zijn klanten goed te verzorgen, over het welzijn van zijn personeelsleden te waken, humanitaire en sociale projecten te steunen en het milieu en het erfgoed te bewaren en dat op lange termijn.


Daarom heeft Martin’s Hotels een systeem bedacht voor een evoluerend milieuvriendelijk beheer van zijn sites conform de Europese reglementen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) en ISO-norm 14001.


In dat kader verbindt Martin’s Hotels zich ertoe:

 • de nodige human resources ter beschikking te stellen om zijn systeem van milieuvriendelijk beheer te verwezenlijken;
 • de bescherming en het behoud van het milieu te integreren in zijn dagelijkse werking met als doel een aanhoudende verbetering;
 • zich te houden aan de milieuwetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten;
 • de impact van zijn activiteiten op het milieu sterk terug te dringen.


Om dit te kunnen verwezenlijken, richt Martin’s Hotels zich voornamelijk op:

 • een bewust gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen;
 • een vermindering van de afvalberg en een beter sorteringsproces;
 • een duurzame aankooppolitiek;
 • het voorkomen van schade aan het milieu;
 • aandacht voor de impact van zijn activiteiten op geluidsoverlast en de kwaliteit van lucht, water en bodem;
 • het behoud en onderhoud van erfgoed;
 • een constante verbetering van de communicatie naar publiek en overheden.


Handelen, informeren, opleiden en motiveren zijn de sleutelwoorden voor het succes van Martin’s Hotels.
Daarom wil Martin’s Hotels de klanten betrekken bij het:

 • “Eco-Bon”-programma: de klant wordt aangespoord om de impact op het milieu van zijn/haar verblijf te beperken dankzij eenvoudige handelingen;
 • “Carbon Zero”-programma: de uitstoot van CO2 van alle residentiële seminaries wordt gecompenseerd dankzij de groene energie die geproduceerd wordt in de opkomende landen (bv: vuilnisophaling en productie van biogas in Tanzania).

Opgemaakt in Genval, oktober 2011

 

John C. Martin